چشمه سبز گلمکان ، دریاچه چشمه سبز ، چشمه سبز مشهد گلمکان ، چشمه سوز ، گردشگری سایروس توریست ،

 

 چشمه سبز گلمکان ، دریاچه چشمه سبز ، چشمه سبز مشهد گلمکان ، چشمه سوز ، گردشگری سایروس توریست ،

دسته بندی: جاذبه گردشگری       نوشته شده: 3 سال پیش

چشمه سبز گلمکان دارای ماهی های کوچک و بزرگ بوده و بسیار مورد استقبال ماهیگیران قرار گرفته است. این دریاچه در زمان های قدیم دارای شهرت و ارزش بالایی بوده به طوری که زردتشتیان آب آن را مقدس می دانستند. این چشمه را به نام چشمه سوز هم می شناسند و از آن در شاهنامه با نام چشمه سو یاد شده است. قابل مسیر یابی و مشاهده در سراسر ایران با نرم افزار گردشگری سایروس توریست در یافت نرم افزار گردشگری سایروس توریست از فروشگاه گوگل ، بازار ، مایکت cyrustourist.ir

دریافت نرم افزارگردشگری از فروشگاه