قوانین نرم افزار گردشگری سایروس توریست

نرم افزارگردشگری سایروس توریست معرفی کننده جاذبه های گردشگری واقامتی ثبت شده ونمایش فیلم های ایرانگردی در سراسر ایران به روش مجازی است

نقش نرم افزارگردشگری سایروس توریست راهنمای سفر مجازی ایرانگردی وطبیعت گردی مجازی در سراسر ایران است

نرم افزارگردشگری سایروس توریست صرفا معرفی کننده خدمات گردشگری به گردشگران واقامتگاهها در سراسر ایران به صورت مجازی است . راهنمای سفر مجازی

قوانین استفاده از نرم افزار گردشگری سایروس توریست

1_ نرم افزارگردشگری صرفا معرفی کننده مجازی، با تبلیغات درون نرم افزار ،میان گردشگران (کاربر) ومالکین (میزبان) ، مانند اقامتگاههای بوم گردی ،خانه مسافر، بوستانهای گردشگرپذیر ،اقامتی توریستی ،مسافرخانه ها ،مجتمع های جهانگردی و سایر خدمات دهندگان وکسب وکارهای هم راستا با گردشگری که دارای مجوزهای لازم از سازمانهای گردشگری و میراث فرهنگی ودیگر سازمانها هستند را انجام میدهند.
2_ استفاده از تمام خدمات مجازی نرم افزارگردشگری سایروس توریست مانند معرفی جاذبه های گردشگری ،معرفی ونمایش اقامتگاهها ، مسیر یابی ، نمایش اماکن تاریخی ، مذهبی ،طبیعت گردی مجازی در کمترین زمان ،بصورت کاملا رایگان برای تمام گردشگران درسراسر ایران میباشد.
3_ تمام کاربران درهنگام معرفی اقامتگاههای درون نرم افزار شرایط وتوضیحات قوانین اقامتگاه را که مالک قرار داده رامطالعه کنند تحویل اقامتگاه معرفی شده براساس شماره پیگیری یکسان کاربر ومالک در نرم افزار گردشگری سایروس توریست و قوانین که سازمان گردشگری میباشد. که هنگام ثبت نام اقامتگاه وپذیرش قوانین در قسمت مالکین درنرم افزار سایروس توریست در قسمت توضیحات باید قراد دهند . تاگردشگران قبل از هماهنگی برای رزرو مطالعه کنند وبراساس شرایط خود اقامتگاه رابپسندند .
۴_(صاحب امتیاز گردشگری سایروس توریست جناب مهندس مرتضی تیرانداز میباشد )
5_درسراسر ایران برای استفاده کامل از نرم افزار گردشگری سایروس توریست باید مکان نما جی پی اس روشن وفعال باشد تا جاذبه های گردشگری اطراف را کمتر 5 ثانیه ببینید
6_روشهای اطلاع رسانی نرم افزار گردشگری سایروس توریست فقط ازشبکه های مجازی درون تارنمای cyrustourist.ir میباشد توجه :برسی تاریخ تمدید وپرداخت آبونمان توسط مدیران اقامتگاه میباشد و عدم پرداخت آبونمان تایید پایان معرفی درون نرم افزار از سمت مدیر اقامتگاه میباشد

قیمت تعرفه خدمات نرم افزار گردشگری سایروس توریست

برمبنای واسطه بودن ومعرفی کردن اقامتگاهها و جاذبه گردشگری با تبلیغات مجازی درون نرم افزار گردشگری سایروس توریست ، دریافت هزینه تبلیغات ومعرفی مجازی اقامتگاهها ودرخواست کننده گان خدمات ، بصورت آبونمان سه ماهه ،شش ماهه،یک ساله که هماهنگی مستقیم گردشگران با اقامتگاه بدون نیاز به رزرو درون نرم افزار، بصورت تلفنی میباشد +( مبلغ 3% هر مبلغ وتعداد هماهنگ شده که مالک طبق توافق به شماره کارت مهندس مرتضی تیرانداز واریز میکند .که هر 100.000 تومان پرداختی توسط گردشگر معادل 3۰۰۰ تومان مبلغ خدمات دریافت میگردد) کاربران براساس قوانین اقامتگاهها در سراسر ایران از خدمات اقامتگاههاباید استفاده کنندو براساس قوانین سازمان میراث فرهنگی وگردشگری باید رفتار کنند. که درصورت هرگونه رخ داد یا حادثه حقوقی ، نرم افزار گردشگری سایروس توریست هیچ گونه مسئولیتی ندارد.