قوانین سایروس توریست

سایروس توریست نرم افزارمعرفی کننده خدمات گردشگری میان گردشگران ومالکین دارای مجوز از سازمان گردشگری در سراسر ایران میباشدکه صاحب امتیاز سایروس توریست (جناب مهندس مرتضی تیرانداز )میباشد

نقش نرم افزار سایروس توریست

واسطه میان گردشگران(میهمان) ومالکین(میزبان) خدمات اقامتگاهی مانند بوم گردی خانه مسافر. بوستانهای گردشگرپذیر .اقامتی توریستی. مسافرخانه ها .وسایر خدمات گردشگری که دارای مجوزهای لازم از سازمانهای گردشگری و میراث فرهنگی هستند وتمام خدمات نرم افزار برای گردشگران رایگان میباشد. (ثبت نام مالکین و نمایش اقامتگاه ومسیر یابی در نرم افزار رایگان میباشد)

قوانین استفاده از نرم افزار سایروس توریست

۱_تمام گردشگرانی که نرم افزار سایروس توریست را در تلفن همراه خود نصب کرده اند فقط با شماره ملی یاگذرنامه خود میتوانند رزرو اقامتها را انجام داده و فقط خود میتواند از رزرو انجام شده استفاده کند.یا فقط (پدر-مادر – همسر) رزرو انجام شده را به هیچ عنوان حق در اختیار گذاشتن یاواگذاری به شخص دیگری را ندارد . که در این صورت هنگام پذیرش اقامتگاه تمام خیارات را از خود صلب میکند وحق شکایت ودرخواست بازگشت وجه پرداختی را ندارد.
۲-پس از رزرو وتحویل اقامتگاه ونیاز به مدت زمان بیشتر اقامت درمحل رزرو شده از گزینه تمدید رزرو درون نرم افزار استفاده شود. که در صورت مشاهده رفتار غیر .کد گردشگر و کد مالک اقامت گاه بسته شده و از خدمات سایروس توریست محروم میشوند.
۳_مالکین در هنگام پذیرش گردشگرانی که رزو انجام داده اند شماره پیگیری خرید و شماره ملی یا گذرنامه رزرو کننده را باشخص مراجعه کنند چک کند و حق تحویل اقامت گاه را به غیر ندارد یا فقط به (پدر _مادر _ همسر)بانشان دادن مدارک. تحویل اقامتگاه براساس شماره پیگیری سایروس توریست و قوانین که سازمان گردشگری ودر هنگام دادن مجوز به مالک آموزش داده اند میباشد. که هنگام ثبت نام در قسمت مالکین در سایروس توریست در قسمت توضیحات باید قراد دهند تاگردشگران قبل از رزرو مطالعه کنند وبراساس شرایط خود رزرو را انجام دهند .
۴_(صاحب امتیاز سایروس توریست مرتضی تیرانداز میباشد ) که تمام واریزها به حساب جاری بانک ملت به نام شخص صاحب امتیاز میباشد. که پس از چندین ساعت طبق قرارداد به حساب مالکین پرداخت میشود.
5_درصورت دارا بودن حساب و شماره کارت ملت برای سرعت پرداختها حساب بانک ملت را درهنگام ثبت نام وارد کنید درصورت نداشتن هرحساب عضو شبکه شتاب مورد قبول است
6_تمامی پرداختها از طریق نرم افزار سایروس توریست انجام میشود نه هیچ گونه سایت یا نمایندگی وبرای امنیت بیشتر کاربران هنگام پرداخت رزرو مستقیم به درگاه بانکی (به پرداخت ملت )هدایت میشوید وهیچ گونه اطلاعات کارت شما در نرم افزار سایروس توریست ذخیره نمیشود. هنگام پرداخت آدرس پست الکترونیک خود را وارد کنید که رسید کامل خرید فرستاده شود مالکین که بیش از یک واحد دارند در یک مجتمع / بوم گردی / جهانگردی و… در قسمت توریستی ثبت کنند .ودر قسمت (تعداد واحد ) تعداد واحد خود را وارد کنند.

قیمت خدمات سایروس توریست

برمبنای واسطه بود سایروس توریست مابین گردشگران ومالکین دارای مجوز از سازمان گردشگری ودریافت قیمت خدمات فقط پس از هر تراکنش به مبلغ ۱۰%هر مبلغ تمام شده میباشد. که پس از دریافت از حساب مالک کسر میگردد ومابقی طبق قرارداد واریز به حساب مالک میگردد. که هر۵۰۰۰۰تومان تراکنش معادل ۵۰۰۰تومان مبلغ خدمات دریافت میگردد.