اهمیت گردشگری

یکی عوامل مهم در شکوفایی اقتصاد کشور ها صنعت گردشگری است. زمانی که یک گردشگر وارد یک شهر می شود برای گذراندن امور روزانه اعم از اقامت، رفت و آمد در سطح شهر، تفریح و گردش در شهر، دیدن جاذبه های دیدنی از جمله جازبه های تاریخی که برای ورود به آنها موظف به پرداخت بلیط و هزینه می گردد بنابر این این هزینه ها می تواند در اقتصاد آن شهر نقش به سزایی داشته باشد. میتوان گفت یکی از عوامل مهم در پیشرفت اقتصادی هر کشور صنعت گردشگری آن و ایجاد شرایط مناسب برای گردشگران می باشد. در صورتی که شرایط مناسب برای گردشگران مهیا نباشد این صنعت می تواند نقش عکس روند اقتصادی کشور داشته باشد. در صورتی که افراد متخصص برای ایفای شرایط مناسب برای گردشگران در کشور وجود نداشته باشند کشور نمیتواند در این صنعت رشد داشته باشد

اهمیت تولید نرم افزار در محرومیت زدایی:

(سیستان وبلوچستان رنگین کمان گردشگری ایران)

سیستان وبلوچستان در زمره ناشناخته ترین نقاط ایران است.

که با دارا بودن آثارتاریخی طبیعی مذهبی فراوان چندین هزارساله.

مردم سیستان وبلوچستان ازمحروم ترین قشرجامعه هستند.

وامید میرود با راه اندازه نرم افزارگردشگری وحمایت دولت مردان بتوانیم مردم محروم سیستان وبلوچستان را به مردم توانمند تبدیل کنیم.

گروه سایروس توریست بر مبنای ایده پردازی استارتاپی ایجاد شده است

وصاحب امتیاز (جناب مهندس مرتضی تیرانداز میباشد)