اهمیت ایده پردازی نرم افزار راهنمای سفر و گردشگری در اقتصاد ایران

راهنمای سفر در ایران نرم افزار گردشگری سایروس توریست: امروزه با استفاده از فن آوری های نوین وایده های جدید میتوان معرفی گردشگری ایران را بصورت مجازی وبا کمترین آسیب به محیط زیست (کاهش مصرف کاغذ) انجام داد .از این رو مدیران میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استانها میتوانند برای استفاده از خدمات نرم افزار وبهرمندی از مشاوره ها،ایده های نوین در زمینه گردشگری ونمایشگاهی هماهنگ کنند .ایده پردازی براساس تجربیات شخصی وسفرهای انجام شده ده ساله مهندس مرتضی تیرانداز مدیریت نرم افزار گردشگری میباشد وبراساس نیاز های ابتدایی یک گردشگر برای انجام یک سفر ارزان قیمت ایجاد شده است وتلاش شده است تا در کمترین زمان ممکن بیشترین اطلاعات جاذبه های گردشگری و اقامتگاه های ثبت نام شده اطراف مسافران ارائه شود. بااین روش می توانیم در اقتصاد کشور و گردش مالی داخل ایران نقش به سزایی ایفا کنیم نرم افزار گردشگری سایروس توریست پس از گرد آوری آموخته های شخصی کار در یک شرکت توریستی گردشگری در مشهد وسفرهای زیاد در ایران پس از طی کردن مرحله تحقیقاتی گسترده پنج ساله درتاریخ 98/8/7 آغاز به کارشد ، نرم افزار گردشگری سایروس توریست پروژه استارتاپی درزمینه معرفی جاذبه های گردشگری و اقامتی سراسری ایران در کمترین زمان ممکن است :

(فاز دوم تهیه وتولید نمایش فیلم های گردشگری و اقامتی درون نرم افزار )

جاذبه های گردشگری وتاریخی ایران ثروت بزرگ مردمان ایران زمین که با نمایش فیلم درون نرم افزار جلوه زیباتری برای معرفی بهتر ایجاد میشود.

نرم افزارگردشگری سایروس توریست به صورت اختصاصی و ویژه صرفا (راهنمای سفر در ایران ) برای معرفی مجازی جاذبه های گردشگری ، اقامتگاه های ثبت نام شده ایران ایده پردازی شده است.

پروژه استارتاپی نرم افزار گردشگری کاملا با هزینه های شخصی طراحی و آغاز به کارشده است و معرفی دیدنی ها، جاذبه های گردشگری ایران رابا نرم افزار گردشگری انجام میدهد

امید داریم نرم افزارگردشگری سایروس توریست گامی در راستای ایجاد اشتغال و کاهش فقر ،پیش گیری از خام فروشی در سراسر ایران با معرفی مجازی وهدفمند کردن جاذبه های گرشکری و سفر ها برداریم .

اسپانسرها و سرمایه گذاران میتوانند برای شرکت در طرح های آینده سایروس توریست مشارکت داشته باشند و به آرزو ایران باشکوه وبه دور از فقر برسیم

( صاحب امتیاز وایده پرداز نرم افزار گردشگری سایروس توریست مهندس مرتضی تیرانداز دارای کاردانی مرمت ابنیه وآثار باستانی وکارشناسی عمران اجرایی وبا بیش از چندین سال سابقه در شرکت توریستی ورفاهی وتجربیات بیش از 10 ساله در سفرهای تحقیقاتی در ایران میباشد)