پارک جنگلی وکیل آباد مشهد

 

 پارک جنگلی وکیل آباد مشهد

دسته بندی: جاذبه گردشگری       نوشته شده: 3 سال پیش

این پارک توسط مالک آن، آقای حسین ملک، به صورت رسمی وقف استفاده عموم گردید و به شهرداری شهر مشهد واگذار شد،حاج حسین آقا ملک، فرزند حاج کاظم ملک التّجار، هرچند به اندازه پدرش شهرت سیاسی نداشت اما با فضل و ادبی که برخوردار بود و نیز وقف املاک و اشیاء نفیس و کتابخانه ای گرانقدر به عموم مردم ایران، توانست نام خود را جاودانه سازد. زمین های اهدایی و موقوفات او که عمدتا در تهران و خراسان، به خصوص شهر مشهد واقع شده اند عبارتند از: باغ صبای تهران، قصر ملک شهر ری، باغ وسیع وکیل‌آباد و باغ ملی مشهد، اراضی اهداء شده به فرهنگیان مشهد، بیمارستانهای چناران و تربت‌جام (و موقوفات آن دو)، و خانه وی در خیابان امام خمینی که اخیراً در اختیار میراث فرهنگی قرار گرفته ، بازسازی و مرکز آفرینش و پژوهش هنرهای سنتی شده است.

دریافت نرم افزارگردشگری از فروشگاه