نرم افزار گردشگری سایروس توریست گردشگری مجازی ایرانگردی مجازی تورمجازی طبیعت گردی مجازی

 

 نرم افزار گردشگری سایروس توریست گردشگری مجازی ایرانگردی مجازی تورمجازی طبیعت گردی مجازی

دسته بندی: جاذبه گردشگری       نوشته شده: 3 سال پیش

گردشگری سایروس توریست با ایده پردازی وهزینه های شخصی برای بهبود زیر ساخت گردشگری ایران از طریق مجازی نرم افزار گردشگری سایروس توریست را به اجرا رساندیم تا گردشگری مجازی در سراسر ایران کمتر از 5 ثانیه انجام شود .پروژه استارتاپ ایده پرداز و مجری مهندس تیرانداز از مشهد میباشد اگر مردم ایران حمایت کنند تلاشگران صنعت گردشگری را قول میدهم قسمت زیادی از اشتغال مردم ایران ودرآمد مستقیم فقط با معرفی به دوستان وآشنایان خود ... دریافت نرم افزار گردشگری سایروس توریست از بازار ،فروشگاه گوگل ، مایکت

دریافت نرم افزارگردشگری از فروشگاه