نرم افزارگردشگری سایروس توریست آسبادهای بادی خوانشرف جاذبه گردشگری نهبندان

 

 نرم افزارگردشگری سایروس توریست آسبادهای بادی خوانشرف جاذبه گردشگری نهبندان

دسته بندی: جاذبه گردشگری       نوشته شده: 3 سال پیش

آسباد یکی از سازه‌هایی است که نشان می‌دهد بشر خود را با شرایط تطبیق می‌دهد. خراسان جنوبی به دلیل وزش بادهای ۱۲۰ روزه یکی از بهترین مکان‌ها برای استفاده از انرژی باد است.دو ديوار موازی به ارتفاع ۱۰ متر كه به فاصله ۴ متری هم قرار دارند ساختمان عمومی آسباد را تشكيل می‌دهند، در قسمت شمالی اين محفظه پره‌های بزرگی وجود دارد كه با كمك نيروی باد می‌چرخند. چرخش پره‌ها اهرم بزرگ و سنگ زيرين را به حركت در آورده و عمليات آسياب كردن شروع می‌شود.

دریافت نرم افزارگردشگری از فروشگاه