مجتمع تجاری-تفریحی الماس شرق

 

 مجتمع تجاری-تفریحی الماس شرق

دسته بندی: جاذبه گردشگری       نوشته شده: 3 سال پیش

انتهای بلوار خیام شمالی، منطقه تجاری-گردشگری سپاد خراسان قرار گرفته است.

دریافت نرم افزارگردشگری از فروشگاه