شهربازی پارک ملت

 

 شهربازی پارک ملت

دسته بندی: جاذبه گردشگری       نوشته شده: 3 سال پیش

شهربازی پارک ملت مشهد یکی از کامل ترین مجموعه های بازی و هیجانی را در خود جای داده است. پارک ملت مشهد در سال 1343 خورشیدی در دوره سلطنت محمدرضا پهلوی در بزرگ ترین بوستان شهر مشهد، پارک ملت ساخته شد، به دلایل توسعه شهری پس از چند سال این بوستان به داخل شهر منتقل شد. پروژه ساخت پارک ملت مشهد ایده ی 2 مهندس انگلیسی می باشد که پس از مدتی مهندسان ایرانی پروژه را در دست گرفتند و شهربازی را به اتمام رساندند

دریافت نرم افزارگردشگری از فروشگاه