سد طرق مشهد

 

 سد طرق مشهد

دسته بندی: جاذبه گردشگری       نوشته شده: 3 سال پیش

سد طرق از نوع بتونی دو قوسی است که از ۲۲ بلوک و به عرض ۱۴ متر و ارتفاع ۸۱ متر از پی ساخته شده‌است.

دریافت نرم افزارگردشگری از فروشگاه