جاذبه گردشگری کرمان، مسجد جامع

 

 جاذبه گردشگری کرمان، مسجد جامع

دسته بندی: جاذبه گردشگری       نوشته شده: 3 سال پیش

مسجد جامع کرمان یا مسجد جامع مظفری در کنار میدان مشتاقیه (شهدا) و محصور به بازار مظفری و بازار قدمگاه و خیابان شریعتی و میدان مشتاق در شهر کرمان قرار گرفته‌است. از جمله مساجد چهار ایوانی است که دارای سردر رفیع صحن ایوان و شبستان است این مسجد در دوران حکومت امیر مبارزالدین محمد مظفر سر سلسله آل مظفر بنا گردیده است

دریافت نرم افزارگردشگری از فروشگاه