جاذبه گردشگری کرمان،مجموعه گنجعلی خان

 

 جاذبه گردشگری کرمان،مجموعه گنجعلی خان

دسته بندی: جاذبه گردشگری       نوشته شده: 3 سال پیش

گنجعلی خان یکی از فرمانروایان کرمان در سال 1005 ه.ق به حکومت کرمان منصوب و تا 1024 بر کرمان فرمانروایی کرد. یکی از اقدامات بسیار اساسی و مهمی که در زمان فرمانروایی ایشان صورت گرفته ساخت مجموعه گنجعلی خان است. این مجموعه شامل بازار، میدان، مدرسه (کاروانسرا) مسجد، حمام، آب انبار و ضرابخانه است که به دست توانای استاد سلطان محمد معمار یزدی از سال 1005 تا 1034 ه . ق تدریجاً ساخته شده است . میدان گنجعلی خان: محوطه ای است که سه طرف آن را بازار احاطه نموده است.

دریافت نرم افزارگردشگری از فروشگاه