جاذبه های گردشگری ایران _گردشگری ایران نقش افرینی گردشگری پایدار در توسعه کشور وکاهش فقر درجامعه

 

 جاذبه های گردشگری ایران _گردشگری ایران نقش افرینی گردشگری پایدار در توسعه کشور وکاهش فقر درجامعه

دسته بندی: جاذبه گردشگری       نوشته شده: 3 سال پیش

گردشگری پایدار می‌تواند آثار اقتصادی، اجتماعی، زیست‌محیطی، فرهنگی و حتی امنیتی مثبت و پایداری از خود در جوامع بر جای بگذارد. گردشگری محرک مناسب برای رشد اقتصادی است گردشگری محرک مناسب برای رشد اقتصادی است توسعه گردشگری نیاز به بهبود زیرساخت‌ها دارد در کشور های پیشرفته و گردشگرپذیر، توسعه صنعت گردشگری به بهبود قابل‌توجه زیرساخت‌هایی مانند فرودگاه‌ها، راهها، شبکه آب‌رسانی، انرژی، خدمات درمانی، شبکه‌های تلفن همراه، بهداشت، امنیت و ... منجر می‌شود و مردم بومی نیز مانند گردشگران از این پیشرفت‌ها یهره خواهند برد. ازر این رو ایده پردازی نرم افزار گردشگری سایروس توریست برای کمک به زیر ساخت گردشگری در سراسر ایران است که کمتر از 5 ثانیه با نرم افزار معرفی می کند جاذبه های گردشگری ثبت شده اطراف شمارا در سراسر ایران فقط کافی است همینک نرم افزار گردشگری سایروس توریست را از گوگل بازار مایکت دریافت کنید cyrustourist.ir

دریافت نرم افزارگردشگری از فروشگاه