بنای هارونیه مشهد

 

 بنای هارونیه مشهد

دسته بندی: جاذبه گردشگری       نوشته شده: 3 سال پیش

گنبد هارونیه مشهد یا همان زندان هارونیه مشهد از بقایای بازمانده از "توس" قدیم می باشد.. این بنا از بناهای تماما آجری به حساب می آید. در ساخت این بنا فقط از آجر استفاده شده و هیچ گونه نقش و نگار و یا كاشی كاری در آن دیده نمی شود. ظاهر بیرونی این بنا از دور شبیه به یك ساختمان مستطیلی شكل است كه گنبدی بر روی آن قرار گرفته است.

دریافت نرم افزارگردشگری از فروشگاه