آرامگاه پیر پالاندوز،مشهد

 

 آرامگاه پیر پالاندوز،مشهد

دسته بندی: جاذبه گردشگری       نوشته شده: 3 سال پیش

مقبره منسوب به شیخ محمد مقتدی کارندهی (کاردهی) از عرفای شیعه مذهب ذهبیه، مشهور به پیر پالان‌دوز است که در قریه کارده مشهد به دنیا آمد و در شهر مشهد خانقاهی بر پا ساخت. وی اگرچه از شیخ‌های سلسله ذهبیه بود، اما برای امرار معاش پالان‌دوزی می‌کرد. از وی قرآن هفت سوره‌ای بر جای مانده که به خط ثلث نوشته شده است.

دریافت نرم افزارگردشگری از فروشگاه