یخدان مویدی بزرگترین یخدان خشتی ایران و جهان، یخدان موئدی

 

 یخدان مویدی بزرگترین یخدان خشتی ایران و جهان، یخدان موئدی

دسته بندی: جاذبه گردشگری       نوشته شده: 3 سال پیش

نحوه ی یخ سازی یخدان موئدی، به این صورت بوده است که هر شب بر روی توده های منجمد شده از یخ جدود چند سانتی متر آب هدایت می شده تا با کمک سرمای شب آن یخ بزنند. شرط فنی به خوبی می‌رساند که یخچال‌سازان مجبور بودند با کمال دقت سطوح یخ‌گیری را طراز کنند. پس از آن تقریبا قطر یخ به ۳۰ تا ۴۰ سانتیمتر می‌رسید، یخ‌ها را قطعه قطعه کرده و به داخل منابع یخ می‌ریختند. با انبار کردن یخ ها درون یخدان می توانستند آب مورد نیازشان را تهیه نمایند. بعضی که ذوقی هم داشتند، دانه های یاقوتی رنگ انار را روی یخ‌های پاک می‌ریختند و درتابستان یخ زیبا و دلفریبی زینت بخش سفره ثروتمندان بود. طراحان این یخدان حتی فکر آب شدن یخ ها در طول تابستان را هم کرده بودند، و در صورتی که یخ ها ذوب می شدند به وسیله ی آبراهی که در کف یخدان وجود دارد به آن ها منتقل می شدند و به این صورت از هدر رفت آب در تابستان جلوگیری می کردند. همچنین برای جلوگیری از چسبندگی بین یخ ها با چیدن کاه بین یخ ها از چسبندگی بین آنها جلوگیری می کردند. این مخازن یخ دارای دو راهرو بودند که یکی برای انباشتن یخ ‌ها پس از تهیه به کار می‌رفت و دیگری برای بیرون آوردن آنها در فصل تابستان استفاده می‌شد.

دریافت نرم افزارگردشگری از فروشگاه