گهواره دید و چاه مرتاض علی،جاذبه گردشگری شیراز

 

 گهواره دید و چاه مرتاض علی،جاذبه گردشگری شیراز

دسته بندی: جاذبه گردشگری       نوشته شده: 2 سال پیش

در فاصله دو کیلومتری ازگنبد عضد، برفراز کوهستان شمال شرقی شیراز بنای زیبایی به چشم می‌خورد که به چاه مرتاض علی معروف شده است. می‌گویند زمانی زاهدی بنام مرتاض علی در آن مقیم وبه عبادت مشعول بوده است.بنای تاریخی چاه مرتاض علی شامل چند اطاق و دو آب‌انبار است و مردم شیراز آنرا مکان مقدسی می‌دانند،این بنا در نزد عامه مردم به چاه مرتضی علی نیز خوانده می شود .به احتمال‌قوی این مکان آتشگاه یا آتشکده‌ای اززمان ساسانیان بوده‌است؛ چون قوس‌های بیضی شکلی که درآن‌دیده می‌شود و مصالح ساختمانی قلوه سنگ وگچ و آهگ نشانه‌هایی ازسبک ساختمانی آتشکده‌های آن زمان است. عده ای هم معتقدند این بنا مهرابه ای برجای مانده از دوران پیش از اسلام در ایران است.

دریافت نرم افزارگردشگری از فروشگاه