کتیبه خان تاشی جاذبه گردشگری توس مشهد ، نرم افزارگردشگری سایروس توریست ایرانگردی طبیعت گردی مجازی

 

 کتیبه خان تاشی جاذبه گردشگری توس مشهد ، نرم افزارگردشگری سایروس توریست ایرانگردی طبیعت گردی مجازی

دسته بندی: جاذبه گردشگری       نوشته شده: 1 سال پیش

در ۳۵ کیلومتری جاده مشهد به سوی کلات پس از طی ده کیلومتر در امتداد روستا و دره کارده ، سنگ نوشته ای موسوم به کتیبه خان تاشی قرار دارد که نام آن واژه ای ترکی به معنای سنگ خان و دارای ده سطر به طول یک متر است . مضمون کتیبه خان تاشی اشاره به عزیمت شیبک خان ازبک در سال ۹۱۶ هـ . ق به حدود توس دارد. کتیبه خان تاشی (سنگ خان) که نام آن واژه ای است ترکی دارای ۱۰ سطر به طول یک متر به خط ثلث بسیار زیبا است که اشاره به عزیمت شیبک خان ازبک در سال ۹۱۶ هجری قمری به محدوده توس دارد. قابل مسیر یابی ومشاهده با نرم افزار گردشگری سایروس توریست

دریافت نرم افزارگردشگری از فروشگاه