کاخ هدیش تخت جمشید پرسپولیس در نرم افزار گردشگری سایروس توریست

 

 کاخ هدیش تخت جمشید پرسپولیس در نرم افزار گردشگری سایروس توریست

دسته بندی: جاذبه گردشگری       نوشته شده: 3 سال پیش

هدیش به معنای جای بلند است و چون نام همسر دوم خشایارشا، هدیش بوده، این کاخ نیز چنین نامگذاری شد. کاخ هدیش در جنوبی ترین و مرتفع ترین بخش صفه تخت جمشید قرار دارد و کاخ خصوصی خشایارشا بوده است. این کاخ از طریق دو مجموعه پلکان به کاخ ملکه ارتباط دارد. مسیر یابی ومشاهده کمتر از 5 ثانیه در نرم افزار گردشگری سایروس توریست دریافت نرم افزار گردشگری از بازار ،مایکت ،گوگل

دریافت نرم افزارگردشگری از فروشگاه