چشمه گراب مشهد نرم افزار گردشگری سایروی توریست

 

 چشمه گراب مشهد نرم افزار گردشگری سایروی توریست

دسته بندی: جاذبه گردشگری       نوشته شده: 4 سال پیش

چشمه گراب در 50 كیلومتری جنوب مشهد و در مسیر جاده قدیم مشهد به نیشابور است ، در واقع امر چشمه گراب متشکل از چندین چشمه با فواصل تقریبی 500 متر از یكدیگر می باشد كه اغلب دارای دهانه های مخروطی و مرتفع تر از سطح زمین می باشند . چشمه گراب كه بر روی تپه مخروطی شكلی به ارتفاع متوسط 30 متر واقع است این چشمه دارای آب معدنی با خواص درمانی فراوان می باشند. املاح كلر و سولفات در این آب فراوان است. آب چشمه مفید است و به دفع مواد زاید بدن كمك می كند. آب این چشمه از دسته آبهای كلروره سدیك آهن دار و هیپوترمال با باقی مانده خشك زیاد و اسیدیته زیاد می باشد .ازدیاد ترشحات بزاق , معده , صفرا و لوزالمعده از خواص درمانی این آب است . همچنین این آب در درمان بیماریهای مفصلی نیز سودمند است. قابل مسیر یابی با نرم افزار گردشگری سایروی توریست میباشد در یافت نرم افزار از گوگل ، مایکت ، بازار cyrustourist.ir

دریافت نرم افزارگردشگری از فروشگاه