پویش هم میهن مهندس مرتضی تیرانداز نرم افزار گردشگری سایروس توریست #هم_میهن

 

 پویش هم میهن مهندس مرتضی تیرانداز نرم افزار گردشگری سایروس توریست #هم_میهن

دسته بندی: جاذبه گردشگری اقامتگاه       نوشته شده: 5 ماه پیش

پویش هم میهن دعوت به پویش #هم_میهن بنی آدم اعضای یک پیکرند مهندس مرتضی تیرانداز دعوت عمومی برای همیاری با نیاز مندان جامعه خود هر شخص محل وشهر خود میتواند درصورت تمایل مستقیم این امر خدا پسندانه را انجام دهند وبه هم میهن خود کمک کند هر شخص میتواند با سبک کردن حساب دفتری نیازمندان محل خود در سوپرمارکت ها به اندازه توان خود گامی در راستای کاهش فقر شهر خود بردارند امید داریم تا مسئولین با انتخاب جوانان دارای تخصص و نخبه ایرانی دور از فقر و آباد ایجاد کنند

دریافت نرم افزارگردشگری از فروشگاه