موزه مردم شناسی دزفول

 

 موزه مردم شناسی دزفول

دسته بندی: جاذبه گردشگری       نوشته شده: 3 سال پیش

بناي حمام به دو قسمت زنانه و مردانه قابل تفكيك بوده و میاندر راهروی ارتباطی بین فضای سرد (سربینه) و فضای گرم ( گرمخانه) می باشد که هم باعث جلوگیری از به هدر رفتن گرمای موجود در گرمخانه می شده و هم از ورود مستقیم افراد به فضای بیرون و مواجه شدن با هوای سرد جلوگیری می کرده است.

دریافت نرم افزارگردشگری از فروشگاه