موزه جانور شناسی همدان بی مهرگان و مهره داران موزه زیبا و ارزشمند در همدان گردشری سایروس توریست

 

 موزه جانور شناسی همدان بی مهرگان و مهره داران موزه زیبا و ارزشمند در همدان گردشری سایروس توریست

دسته بندی: جاذبه گردشگری       نوشته شده: 3 سال پیش

موزه جانورشناسی مجموعه ای گرانبها و کم نظیر انواع بی مهرگان و مهره داران را در خود جای داده است. در این موزه با استفاده از روش های نگهداری موزه ای مانند تاکسیدرمی، تثبیت در محلول های شیمیایی، اتاله کردن، نگهداری در رزین و اسکلت سازی، جمع آوری مجموعه جانوران ایران را آْغاز و منجر به ایجاد اولین موزه جانورشناسی در ایران گردید. این آثار زیبا و ارزشمند قابل مسیریابی و مشاهده در نرم افزار گردشگری سایروس توریست میباشد دریافت نرم افزار از گوگل مایمت بازار cyrustourist.ir

دریافت نرم افزارگردشگری از فروشگاه