موزه بنزین خانه آبادان نخستین جایگاه سوخت در ایران

 

 موزه بنزین خانه آبادان نخستین جایگاه سوخت در ایران

دسته بندی: جاذبه گردشگری       نوشته شده: 3 سال پیش

جایگاه قدیمی آبادان به عنوان نخستین جایگاه سوخت در ایران در سال 1306 شمسی (1927 میلادی) در مرکز شهر آبادان توسط کمپانی بریتیش پترولیوم (BP) احداث شد. این مکان ابتدا جهت توزیع و فروش نفت سفید مورد استفاده قرار می گرفت و حلب های پرشده از مواد نفتی در آن به فروش می رسید. با گذشت زمان و با ورود اتومبیل، این جایگاه به پمپ بنزین تبدیل شد.

دریافت نرم افزارگردشگری از فروشگاه