شهر باستانی خبیص شهر کوتوله ها شهداد کرمان

 

 شهر باستانی خبیص شهر کوتوله ها شهداد کرمان

دسته بندی: جاذبه گردشگری       نوشته شده: 2 سال پیش

شهر باستانی کوتوله های شهداد که از نخستین مراکز تمدن در فلات ایران است با قدمت ۵۰۰۰ سال در کرانه دشت لوت در شهر شرق شهداد واقع شده است. این شهر باستانی از جمله نخستین شهر های صنعتی تاریخ باستان در ایران است که توانایی ذوب فلزات خصوصا مس را به دست آورده بودند و تجارت بسیار گستره با هارپا، موهنجودارو، جیرفت، شهر سوخته و بین النهرین داشته اند. مردمان این شهر در ذوب فلزات، پارچه بافی، قلم زنی، سنگتراشی، تجارت، سفالگری، کشاورزی، ساختمان سازی و... سرآمد زمان خود بوده اند.

دریافت نرم افزارگردشگری از فروشگاه