سنگ‌نگاره مرد بالدار در پاسارگاد کوروش بزرگ نرم افزار گردشگری سایروس توریست

 

 سنگ‌نگاره مرد بالدار در پاسارگاد کوروش بزرگ نرم افزار گردشگری سایروس توریست

دسته بندی: جاذبه گردشگری       نوشته شده: 3 سال پیش

سنگ نگاره مرد بالدار در پاسارگاد بر روی دیوار درگاه شمال خاوری پاسارگاد کنده‌کاری شده‌است. بالای این نقش سنگ‌نوشته ای سه زبانی بوده که مسافران اروپایی آن را توصیف و نقاشی کرده بودند. این سنگ‌نوشته دربردارندهٔ جملهٔ «من کورشم شاه هخامنشی»

دریافت نرم افزارگردشگری از فروشگاه