رصد خانه ابوریحان بیرونی ،جاذبه گردشگری شیراز

 

 رصد خانه ابوریحان بیرونی ،جاذبه گردشگری شیراز

دسته بندی: جاذبه گردشگری       نوشته شده: 2 سال پیش

رصدخانه ابوریحان بیرونی در دانشگاه شیراز، مرکزی علمی و بزرگ برای پژوهش و همچنین یادگیری در زمینه علم نجوم و اختر فیزیک در کشور ایران است. قابل مشاهده ومسیریابی در نرم افزار گردشگری سایروس توریست،ایرانگردی وطبیعت گردی مجازی

دریافت نرم افزارگردشگری از فروشگاه