حصار شهر قدیم کرمان جاذبه های گردشگری کرمان در گردشگری سایروس توریست

 

 حصار شهر قدیم کرمان جاذبه های گردشگری کرمان در گردشگری سایروس توریست

دسته بندی: جاذبه گردشگری       نوشته شده: 3 سال پیش

شهر کرمان در زمان قدیم دارای شش دروازه و حصاری دور تا دور بوده است . بیرون حصار به فاصله چهار تا شش متر خندق بود و به فاصله هایی در حدود سیصد متر و در بعضی جاها نیز به طول پانصد متر. در دو طرف هر دروازه یک برج آجری ساخته شده بود بقیه برج ها و حصار از گل رس بود عمق خندق ها در بعضی جاها هشت متر و بعضی از محل ها شش متر بود و حصار دور تا دور شهر تقریبا ده کیلومتر( یک فرسخ و نیم محلی ) بود شش دروازه فوق هر کدام اسمی مناسب به خود داشت.امروزه به جز حد فاصل خیابان معلم و خیابان عدالت که قسمتی از این حصار قدیمی باقیمانده ،قسمت دیگری وجود ندارد.

دریافت نرم افزارگردشگری از فروشگاه