جاذبه گردشگری کرمان،ضرابخانه گنجعلی خان

 

 جاذبه گردشگری کرمان،ضرابخانه گنجعلی خان

دسته بندی: جاذبه گردشگری       نوشته شده: 3 سال پیش

ضرابخانه گنجعلی خان در قسمت شمالی میدان گنجعلی خان داخل بازار مسگری شمالی و درست رو به روی حمام گنجعلی خان قرار گرفته است. ضرابخانه گنجعلی خان در قسمت شمالی میدان گنجعلی خان داخل بازار مسگری شمالی و درست رو به روی حمام گنجعلی خان قرار گرفته

دریافت نرم افزارگردشگری از فروشگاه