تخت جمشید پرسپولیس در نرم افزار گردشگری سایروس توریست

 

 تخت جمشید پرسپولیس در نرم افزار گردشگری سایروس توریست

دسته بندی: جاذبه گردشگری       نوشته شده: 4 سال پیش

در سال ۵۱۸ پیش از میلاد، تعدادی از با تجربه‌ترین مهندسان، معماران و هنرمندان، از چهارگوشه عالم فراخوانده شده تا با مشارکت و هم اندیشی، اولین بنایی را برپا سازند که بتواند هزاران سال، نمادی از وحدت جهانی، صلح و برابری باشد. آدرس : ۱۰ کیلومتری شمال شهر مرودشت و در ۵۷ کیلومتری شیراز قابل مسیر یابی و مشاهده توسط نرم افزار گردشگری سایروس توریست دریافت نرم افزار از بازرا ، مایکت ، گوگل

دریافت نرم افزارگردشگری از فروشگاه