آبشار لندی در جنوب استان چهار محال وبختیاری

 

 آبشار لندی در جنوب استان چهار محال وبختیاری

دسته بندی: جاذبه گردشگری       نوشته شده: 3 سال پیش

آبشار لندی یکی از آبشارهای زیبا در مجاورت رودخانه بازفت در جنوب استان چهارمحال و بختیاری است . رودخانه بازفت در همین محدوده است که به تدریج وارد دریاچه پشت سد کارون 4 می شود . آبشار لندی در فاصله حدودا 200 کیلومتری جنوب شهر کرد قرار دارد ، اینجا جایی در جنوب استان چهارمحال و بختیاری و در مرز این استان با استان خوزستان است . در دیدار از آبشار لندی ، بیشتر از زیبایی خود آبشار ، طبیعت کوه و دشت در مسیر پیمایش از روستا به این آبشار، زیبا و اغوا کننده است .

دریافت نرم افزارگردشگری از فروشگاه